Referat - 7. juni 2017

Referat af forældremøde den 7. juni 2017

 

Agenda/Referat – Børnehuset

Emne: Forældrerådsmøde - ekstraordinært 

Sted: Børnehuset, Ådalsparkvej 65, 2970 Hørsholm

Mødeleder: Julie Tofte Johnsen

Referent:

Dato: 7. juni 2017

Varighed: kl. 18:15-20:30

Indkaldt/tilstedeværende:

Julie Tofte Johnsen
Sune Cording
Anders Sindal
Claus Mortensen
Christine Tofte Werup
Dorte Stuhr
Signe Aalund Jensen
Katrine Bergh Skriver
Sanne Brask Terkelsen
Rivera Hagen Hoff-Lund Sørensen
Bettina Mortensen (ingen mødepligt)
Sussi Rasmussen (ingen mødepligt)

Fraværende:  

 

Tid

Dagsordenspunkt:

Ansvarlig:

Konklusion/referat:

18:15

 

 

 

 

 

 

18:25
til
18:45

 

 

 

 

18:45
til
19:00

 

 

 

19:00
til
19:30

 

 

19:30
til
20:15

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20:15

1.    Velkomst

2.    Godkendelse af referat fra sidste forældrerådsmøde, 11. april 2017

3.    Godkendelse af dagsorden

4.    Valg af referent

5.    Børnehusets fremtid – skal vi fortsætte som selvejende, kommunal eller privat institution (drøftelse/beslutning – vedhæftet sammenligning af institutionstyper, udkast til forretningsorden samt vedtægter for forældrebestyrelser i Hørsholm kommune)

6.    Oplæg – Møde om bestyrelsesarbejde i Hørsholm Kommune 9. maj 20177.    Forældrebestyrelsens principper – drøftelse/beslutning vedhæftet udkast Vedtægter fra Hørsholm kommune, §7 stk. 3

8.    Nyt fra huset
8.1. Kapacitetstilpasninger – hvordan går det (orientering)

8.2. Struktur og organisering af huset – hvordan går det efter 1. maj 2017 (orientering)

8.3. Blomsterdag – hvordan gik det – læring til næste arrangement

9.    Gennemgang af mødedatoer for resten af året

Julie

 

Fælles

 

Fælles

 

 

Fælles

 

Katrine

 

 

 

 

Fælles

 

 

 

Sanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 Julie

 

 

Pkt. 2 & 3
Såvel referat fra d. 11/4 og dagsordenen blev godkendt af alle tilstedeværende

 

Pkt. 4
Claus meldte sig (næsten) frivilligt

Pkt. 5
Der blev argumenteret stærkt for at overgå til kommunal institution, så der kan komme ro på hverdagen. Privat institution er tiltalende, men der er enighed blandt de fremmødte om at udskyde planerne og overgå til kommunal drift.

Pkt. 6
Der var nogle gode ideer til hvordan man kan forventningsafstemme både i bestyrelsesarbejdet og mellem forældre og personale. Der bør fastsættes principper og Katrine kommer med et oplæg til hvordan vi arbejder videre med i Børnehuset

Pkt. 7
Vi bør fastsætte nogle principper for arbejdet i forældrebestyrelsen. Der blev sat et par principper op på en flip-over - se seperat dokument.

 

Pkt. 8
I forbindelse med tilpasningerne, er personalet blevet tilbudt et forløb med AS3. Flere har takket ja, og personalet har haft et forløb som en samlet gruppe. Skemaet tager højde for, at opsagte medarbejdere får mulighed for at gå fra, til jobsøgning m.m. Generelt er resultatet af tilpasningen blevet godt huset som helhed, personalet er godt tilfredse og har en bedre pædagogisk struktur at arbejde videre med.

Blomsterdagen var en succes og til næste år vil der være stue opdelte bede.

 

Næste møde er d. 22. August kl. 18.15

Punkter til dagsordenen:

Sund kost politik

Pædagogisk dag på Grundlovsdag