Om Regnbuen

Vi er et Børnehus i lyse og rare lokaler. Vi har Atriumgårde, hvor børnene kan lege, en stor sal til fysisk udfoldelse, gode grupperum til kreativitet og samlinger og køkken/alrum.

Vores legeplads er stor og byder på forskellige naturrige lege- og læringsmiljøer med grønne områder, skov, bålsted, svævebane og masser af spændende naturoplevelser, som er tilpasset aldersgrupperne i henholdsvis vuggestuen og børnehaven.
Hos os udforsker vi naturen på tæt hold og vi opfordrer til påklædning som kan bruges i al slags vejr, da I vil opleve, at børnene kommer ind med ”mudder på næsen” og dejlige røde kinder.

Desuden er vuggestuen forskønnet med en stor vandsten og når man kommer tæt på eller blot åbner et vindue kan man mærke og høre en dejlig rislen af vand.

Vi er normeret til 40 vuggestue børn i alderen 0-3 år og 70 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnene er tilknyttet deres stuer med primære pædagoger og medhjælpere. Det giver børnene tryghed i hverdagen.

Vuggestuen har tre stuer til rådighed til vores 0-3 årige børn, et dejligt køkken/alrum samt en Atriumgård og en legeplads lige uden for vinduer.

Børnehaven har to stuer af 3-4 årige børn og to stuer med de kommende skolebørn (Klub 5 børn).
Vi har også indrettet os således, at hver stue har mulighed for at åbne døre op til hinanden og lege på tværs i et aldersspænd fra 3-6 år. På denne måde kan børnene "gæste" hinanden og søge legeaftaler på tværs af stuerne, så nye og gamle venskaber på tværs blomstrer og fortsat bevares.

Alle stuer har formuleret en aktivitetsplan med daglige aktiviteter som skal understøtte vores børns muligheder for leg, læring og deltagelse i fællesskaber og hvor vi kan målrette vores pædagogik efter børnenes behov og det som de viser os, at de er optaget af.

I henholdsvis vuggestuen og børnehaven samarbejder vi på tværs af børnegrupper i læringsrum med afsæt i de pædagogiske læreplanstemaer.