Læreplaner og pædagogisk praksis

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i de 6 temaer fra den pædagogiske læreplan
Børnene får et læringstilbud inden for alle læreplanernes kompetenceområder.

  • Krop og bevægelse
  • Sprog
  • Sociale kompetencer
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier