Sygdom og forebyggelse

I Børnehuset følger vi sundhedsstyrelsens vejledninger om sygdomme hos børn og vi modtager ikke syge børn.

Vores regler og anbefalinger for fremmøde i Børnehuset er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Således må syge børn ikke møde i institutionen og børn med smitsomme sygdomme modtages først, når de ikke længere smitter.
Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det grundet nedsat modstandskraft øget risiko for at få yderligere komplikationer til sygdommen eller pådrage sig anden sygdom.

Feber er et tegn på sygdom, men siger ikke noget om, hvor alvorlig sygdommen er. Et barn, der leger er sjældent alvorligt syg, omvendt kan barnet være syg, hvis det ikke leger, ikke vil drikke eller ikke kan afledes, også selv om temperaturen kun er lidt forhøjet.
Derfor forventer vi, at børn med feber bliver hjemme.

Hvis vi oplever, at et barn er sløvt og ked af det, kontakter vi forældrene for at aftale afhentning.
Vi giver medicin til børn, der har en kronisk sygdom så som astma og vi kræver en lægeerklæring på, hvordan og hvornår medicin skal gives.
Vi vil ikke tage ansvaret medicin givning, hvis et barn afviser at tage sin medicin.

Vi giver ikke penicillin, hostesaft, næsedråber eller øjensalve.

Børn må først møde i institutionen når de er raske dvs. feberfri, alment upåvirkede og i stand til at deltage i vores aktiviteter og ikke kræver særlig pasning.
Ved antibiotikabehov skal barnet have været i behandling minimum 2 døgn inden fremmøde.

Du kan hente gode råd og inspiration på følgende hjemmesider:
SmitSomme Sygdomme hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen (nyt vindue - pdf)
Medicingivning i Hørsholm Kommunes Dagtilbud (nyt vindue - pdf)

Se endvidere institutionens sygdomsopslag samt på Tabulex om aktuelle sygdomme i huset.

Er mit barn syg?

Gode tegn - Dårlige tegn

  • Interesseret i omgivelserne/ Sløv/apatisk 
  • Drikker og tisser/Drikker og tisser ikke 
  • Veltilpas/Irritabel 
  • Sund kulør/bleg 
  • Normal vejrtrækning/Besværet evt. hurtig vejrtrækning 
  • Temperatur siger ikke noget om, hvor sygt barnet er, men er en nyttig oplysning.