Værdigrundlag

Børnes mulighed for leg, læring og deltagelse fællesskaber.

  • Vi prioriterer tæt og konstruktivt forældresamarbejde - baseret på gensidig tillid. Daglig kontakt og en åben dialog er vigtig i vores samarbejde med jer.
  • Alle forældre og medarbejdere siger godmorgen og farvel til hinanden, når vi mødes i huset. Det danner rammen om en god måde at møde hinanden på.
  • Vi bestræber os på at skabe en hverdag, som gør det muligt at understøtte det enkelte barns og børnegruppens mulighed for udvikling og læring i eget tempo og i meningsfulde fællesskaber.